Udělování stužek za operace citadela

2/JG26_Krak ………. s počtem sestřelů 6 uděluje              „zlatá stužka citadela“
2/JG26_B.U.S. ……..  s počtem sestřelů 3 uděluje            „stříbrná stužka citadela“
2/JG26_Werner……. s počtem sestřelů 2 uděluje            „bronzová stužka citadela“
 
Gratulace, S!
 

Odchod člena

Našu eskadru pre nedostatok času na nástup do bojových operacií,

opustil náš bývaly nový člen  2/JG26_Willy.

S !

KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2013

pf2013
 

Ďalší nový člen

Vítame  medzi  Nás  ďalšieho nového  člena  eskadry  a  to  je :
2/JG26_Mic  s  nastupující   hodností         Flieger“    ( Vojín )
 
prozatím  zařazen  k  3.Schwarmu  s  číslem       http://hodnosti.achileus.cz/cisla/24.png     „Rottenmann
 
Nech sa ti u Nás darí, a prajeme ti čo najviac úspechov a presnú mušku .)
 
Gratulace, S!
 

Štrukturálne zmeny v 2. a 3. Schwarme

Po príchode nových členov, čo sme velmi rádi, sa nám otvoril 3.Schwarm ale ostali v nom nezaplnené diery
bez  velitelov dvojic, vedenie eskadry preto rozhodlo o týchto zmenách:

2.Schwarm

  • č.17    Schwarmführer     2/JG26_Marsso
  • č.18    Rottenmann          2/JG26_Willy
  • č.19    Rottenführer          2/JG26_Krak
  • č.20    Rottenmann          2/JG26_BUS

 3.Schwarm  (bombardovací,JABO)

  • č.21    Schwarmführer     2/JG26_Muffel
  • č.22    Rottenmann          2/JG26_BIVOY
  • č.23                    volná pozice
  • č.24                    volná pozice