Hodnosti Luftwaffe

    Tabulka Hodností Luftwaffe

  •  v čele letky stál Staffelkapitan – důstojník s hodností Leutnant,Oberleutnant nabo Hauptmann
  •  v čele skupiny stál Kommandeur s hodností Hauptmann nebo Major
  •  eskadře velel Kommodore v hodnosti Major, Oberstleutnant nebo Oberst.
  • hodnosti jako Oberstfahnrich (Ofhr.) – nadporučík a Fahnrich (Fhr.) – praporčík, byly obvykle výhra pro frekventanty leteckých škol.

Poddůstojnické hodnosti :

Flieger(Fl.)

Vojín

Gefreiter (Gefr.)

Svobodník

Obergefreiter (Ogefr.)

Vrchní svobodník

Hauptgefreiter (HGfr.)

Hlavní svobodník

Unteroffizier (Uffz.)

Desátník

Unterfeldwebel (Ufw.)

Četař

Feldwebel (Fw.)

Šikovatel

Oberfeldwebel (Ofw.)

Vrchní šikovatel

Stabsfeldwebel (Stfw.)

Štábní šikovatel

Důstojnické hodnosti :

Leutnant (Lt.)

Poručík

Oberleutnant (Oblt.)

Nadporučík

Hauptmann (Hptm.)

Kapitán

Major (Maj.)

Major

Oberstleutnant (Obstlt.)

Podplukovník

Oberst (Obst.)

Plukovník

Generalmajor (Gen.Mj.)

Generálmajor

Generalleutnant (Gen.Lt.)

Generálporučík

GeneralderFlieger (Gen.d.Flieg.)

 Generál letectva

Generalaloberst (Gen.Ob.)

 Generálplukovník

Generalfeldmarschall (Gen.Fm.)

 Generál polní maršál