Pravidla

1.Věci všeobecné:

Každý pilot naší eskadry musí vystupovat jako gentleman a žádným jiným způsobem nesmí poškozovat jméno eskadry.

Jako pilot naší eskadry se řídí podle těchto pravidel:

 • vlastní hru v poslední verzi
 • účastní se pravidelných poletů
 • nesmí být členem jiné eskadry
 • chová se čestně v boji (neodpojuje se během boje, nesříli skrz kolegu, nekrade sestřely)
 • nevyzrazuje materiály eskadry
 • snaží se létat společně s co největším počtem členů a udržuje s nimi rádiové spojeni prostřednictvím programu TeamSpeak v.3
 • snaží se pomáhat ostatním členům eskadry v boji i mimo něj
 • nechova se neslušně k jiným spoluhráčům
 • v misích a při plnění úkolů je vždy prioritou přežít,pomoct, vrátit se, sestřelit
 • plni rozkazy svého velitele

Všichni členové musí tyto pravidla respektovat a ctít. Nově příchozí musí s pravidly souhlasit jestě před samotným vstupem.

2.Letecká škola:

Přijetí a následné zařazeni do letecké školy uchazeč musí splňovat tyto kritéria:

 • souhlas velení eskadry jak velitele tak jeho zastupce
 • zvládnutí základních leteckých manévrů (přistání,vzlet atd.)
 • zvládnutí základních prvků leteckého souboje
 • zvládnutí letecké navigace
 • zvládnutí letecké komunikace
 • složení závěrečné zkoušky
 • získání hodnosti Flieger

po dobu letecké školy nosí před jménem „2/JG26_FS_
Po úspěšném složení  zkoušky se uchazeč povýšuje do hodnosti  Gefreiter  a dostává právo nosit před jménem „2/JG26_“ následně obdrží rozkaz k přesunu k bojové jednotce a číslo svého stroje.

3.Zařazení k bojové jednotce:

Podmínkou zařazení k bojové jednotce je souhlas CO,XO a složení závěrečné zkoušky.

Získává přístup na privátní část webu a bude přijat do 2/JG26 sq. na všech serverech na kterých jednotka létá.

Od této chvíle může získávat medaile a povýšení a může kandidovat na velení squadrony.

4.Vyřazení z bojové sestavy:

 1. V případě dlouhodobé neaktivity (minimálně 3 měsíce, nezájem o létání i o komunikaci s ostatními piloty, neúčast na společných poletech) bude pilot automaticky přeřazen mezi Neaktivní, zároveň mu bude tato skutečnost oznámena.
 2. Pokud pilot poté nezareaguje a jeho neaktivita dále trvá může být po souhlasu obou vedoucích členů velení definitivně vyřazen ze soupisky a odvelen do zálohy.
 3. Další možností vyřazení pilota je opakované porušení pravidel squadrony i v takovém případě je potřeba souhlas obou velitelů.
 4. Poslední možností je dobrovolný odchod, kterému velení vyhovuje automaticky.

Zánikem členství ve squadroně pilot ztrácí všechny přístupy a výhody člena squadrony.

5.Velení squadrony:

Dvoučlenné Velení (CO,XO) je voleno na jeden rok aktivními piloty, volby organizuje velení.
Není povinná žádná minimální účast v těchto volbách.
Pilot s největším počtem hlasů získává hodnost Oberleutnant s funkcí Staffelkapitän a pilot s druhým největším počtem hlasů funkci Schwarmfuhrer a hodnost Leutnant .
V případě rovnosti hlasů se uskuteční další kolo, v kterém budou kandidovat jen kandidáti s rovným počtem hlasů.
Při bojových akcích je velení na pilotovi s nejvyšší hodností, ten může buď velet sám nebo pověřit velením bojového letu někoho jiného.
Po ukončení volebního období se členům squadrony vrací jejich poslední získaná hodnost.