Povýšení pilota a zaradenie do novej funkcie

Vedenie  eskadry  povyšuje  člena  letky
2/JG26_Krak  do  hodnosti        Unteroffizier “   ( Desátník )
 
a  zároveň  sa  stáva   Rottenführer   “ zástupca  velitela  2. schwarmu „
 
V prípade súčasnej neprítomnosti velitela eskadry (CO) aj zástupcu eskadry (XO)
 
plne preberá všetkú zodpovednosť, rozhodovanie a organizovanie za celú eskadru.
 
Velká Gratulace, S!
 

Komentáře ukončeny