Prave dnes 1. marca

1934

Werner Mölders bol povyseny do hodnosti porucika, zaroven bol preradeny k Luftwaffe.

1940

Hitler vydal formalnu vojensku direktivu k operacii Weserübung, invazii do Danska a Norska.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Weser%C3%BCbung

1941

Nemecke jednotky vstupili do Rumunska.

Heinrich Himmler po prvy krat prisiel do Auschwitzu. Prikazal velitelovi tabora Rudolfovi Hössovi, aby zvysil kapacitu na 30000 vaznov.

Hans-Joachim Marseille bol povyseny do hodnosti Oberfähnrich.

1943

Lydia Vladimirovna Litvjakova na Jaku-1 zostrelila Fw-190.

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%BDdie_Vladimirovna_Litvjakov%C3%A1

1946

Zbor komisarov schvalil povysenie Vasilija Stalina (syna J. Stalina) do hodnosti general-majora. Molotov mu osobne zavolal tuto novinu, ale Vasilij bol tak opity, ze nic nerozumel.

 

Komentáře ukončeny